5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Autokool

Miks valida JUST DRIVE autokooli?

Miks valida JUST DRIVE autokooli?

Autokool
Autokool Tallinnas Just Drive – Stressivaba autokool Tallinnas, asutati aastal 2010 ja ta omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud luba õpetamiseks (Reg.nr 12028274). Koolitus luba nr 7369HTM. Meie kool on “Liikluskoolitajate Liit” liige. Pakkuvad teenuseid: B-kategooria kursused; Libedasõidu koolitus; Esmaabi koolitus; Internetikool; lisa sõidutunnid; Pimedaajal sõidu koolitust; Parkimise koolitus; Individuaalõppe. Meie autokoolis on lisaks põhikoolitusele võimalik saada ka lisatunde, mille hind on sama ja valida Teile sobiva maksmisviisi. Lisaks on Teil võimalik tasuta konsulteerida sõiduõpetajaga autojuhtimise ja „Liiklusseaduse“ teemadel. Meie Team – see on professionaalsete õpetajate grupp Valides STRESSIVABA autokooli Just Drive Teie teete parima valik
Kui palju sõidutunde on autokoolis vaja?

Kui palju sõidutunde on autokoolis vaja?

Autokool
Kursus kestab 6 nadalat (minimaalne kestvus). Peale autokoolieksami edukat sooritamist õpilasele valjastatakse tunnistus, mis on vajalik Maanteeameti eksamile registreerimiseks. Kui palju sõidutunde on autokoolis vaja annab teada lihtne valem ( Teie vanus + 5 = sõidutunde arv ) Mina olen 44 aasta vana siis 44+5=49 sõidutundi B- kategooria põhikursus koosneb: Teooria tunnid 25 x 45 minutid. Sõidutunnid 21 xs45 minutid. Mootorsõidukijuhi juhendaja Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat. Alates 15.07.2015.a e-teeninduse kaudu või büroos vormistatud juhendamise õigust tõendatakse liiklusregistri andmetega. Kõik senini väljastatud vanad juhendaja tunnistused jäävad kehtima kuni tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpun
Autokooli õppekava

Autokooli õppekava

Autokool
Just Drive OÜ on võtnud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ kehtestava õppekava aluseks oma õppekava koostamisel. Õppekava eesmärgiks on luua eeldused vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks ja juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele. Loenguid viiakse läbi auditoorses õppevormis, millele lisandub õpilaste iseseisev töö. Õppekava on koostatud B – kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise süsteemi kirjeldava tabelina ja ainekaartidena. Juhi esmaõppe algaste on ülesehitatud moodulipõhiselt. Moodul on õppekava sisuline liigutus, mis koondab õppeained läbi ainekaartide ühtseks eesmärgistatud õppe