5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Juhiluba

MNT riigilõivud

MNT riigilõivud

Juhiluba
<h1>Riigilõivud</h1> Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv" target="_blank" rel="noopener">riigilõivuseaduses</a>. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). E-teeninduse riigilõiv kehtib ainult siis, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv makstakse <a class=" icon-external icon-JSF" href="https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf" target="_blank" rel="noopener">e-teeninduses</a>. Teenindusbüroos saab riigilõivu maksta ainult kaardi või pangaülekandega. Sularahas arveldamist ei toimu.
Tervisetõend autokoolile

Tervisetõend autokoolile

Juhiluba
Mis on tervisetõend? Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele. Vormista ära:       Mis e-tervisetõend? E-tervisetõend on digitaalne tervisetõend. Alates 1.04.2015 väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid. Hetkel on võimalik taotleda digitaalset tervisetõendit juhilubade taotlemiseks või vahetamiseks. Objektiivsetel põhjustel (nt kui infosüsteemide töö on häiritud) on võimalik väljastada tervisekontrolli tegijal tõend ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digiteerida. Antud erand on vajalik vaid neil juhtudel, kui taotlejal on väga kiire ja tal ei ole võimalik oodata tõendiotsuse digiteerimist. Kes on tervisetõendi väljastaja? Tervisetõendi väljastaja on
Juhtimisõiguse andmine

Juhtimisõiguse andmine

Juhiluba
Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Mopeedi juhtimisõigus AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida  isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1.
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiluba
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest. Eestis kehtivad koodid 101. Esmasel juhiloal: Algaja juhi tunnusmärgi kasutamine kohustuslik. Suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. 102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal. 103. Üksnes trolli juhtimisõigus. 104. Ratastraktori juhtimise õigus. 105. Mootorratas mootori võimsusega kuni 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg. 106. D-kategooria bussi juhtimine üksnes kohalikel alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel.     01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid 01.01 Prillid. 01.02 Kontaktläätsed. 01.03 Ohutu klaas. 01.04 Toonitud klaas. 01.05 Päikesevari. 01