5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Juhiluba

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Juhi koolitus Euroopas

Juhi koolitus Euroopas

Juhiluba
Maanteeamet 21. oktoober 2015 Juhi ettevalmistamisest Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, Hollandis, Rootsis ja Soomes Ühised jooned koolituses ... ... Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia näitel: •juhikandidaadi õppeperiood on läinud pikemaks ja kestab ühest aastast kuni kolme aastani Ühised jooned koolituses Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia näitel •õpilane saab võimalikult palju sõidupraktikat enne juhtimisõiguse taotlemist •asulavälisel teel sõitmise osakaalu suurenemine Norra •kohustuslik koolituskursus autokoolis (teooriaõpe 17 tundi, õppesõit 13 tundi) •eraviisiline sõidupraktika võimalus koos juhendajaga •Norras saab autokoolis õpingutega alustada juba 15aasta vanuselt, juhiluba saa
Sõidueksami hindamine MNT

Sõidueksami hindamine MNT

Juhiluba
Sõidueksami hindamine Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse Majandus-ja kommunikatsiooniministri määruse „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 ja 4 toodud nõuetest. https://www.youtube.com/watch?v=8tpSzHXzWfg SÕIDUEKSAMI TEISES JÄRGUS KONTROLLITAVAD OSKUSED JA KÄITUMINE- PDF Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava: 1) käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes; 2) sõidueksami harjutuste sooritamise oskust. Sõidueksamit ei hinnata vigade üldarvu põhjal. Hindamisel annab eksamineerija hinnangu kogu sõidueksamile tervikuna, pöörates erilist tähelepanu sellele, kas eksamineeritav järgib liiklus
MNT E-teenindus

MNT E-teenindus

Juhiluba
Tere M1-kategooria sõiduki määramine 100% töösõitudeks e-teeninduses – saab teha sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Logige sisse, valige õige roll, vajutage avalehel "Toimingud sõidukitega", otsige üles vajalik sõiduauto ja avage detailvaade. Valige "Töösõitudeks määramine", lisage soovitud alguskuupäev ja kinnitage. Ainult töösõitudeks määratud sõidukiga erasõitude lubamiseks valige "Erasõitude lubamine". Juht Juhi alamlehel saate vaadata enda juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmeid, taotleda dokumente (juhiluba, juhendaja tunnistust, digitaalse sõidumeeriku juhikaarti jne), registreerida eksamitele. Juhtimisõigusega seotud e-teenused » Juhtimisõigus »   Sõiduk Sõiduki alamlehel saate vaadata sõidukite andmeid, vormistada sõiduki ostu-müüki, kustuta
MNT riigilõivud

MNT riigilõivud

Juhiluba
Riigilõivud Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). (veel …)
Juhtimisõiguse andmine

Juhtimisõiguse andmine

Juhiluba
Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. (veel …)
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiluba
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest. Eestis kehtivad koodid 101. Esmasel juhiloal: Algaja juhi tunnusmärgi kasutamine kohustuslik. Suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. 102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal. 103. Üksnes trolli juhtimisõigus. 104. Ratastraktori juhtimise õigus. 105. Mootorratas mootori võimsusega kuni 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg. 106. D-kategooria bussi juhtimine üksnes kohalikel alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel.   (veel …)