5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Juhiluba

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

MNT riigilõivud

MNT riigilõivud

Juhiluba
Riigilõivud Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). (veel …)
Juhtimisõiguse andmine

Juhtimisõiguse andmine

Juhiluba
Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. (veel …)
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiloa tagaküljele kantvad koodid

Juhiluba
Juhiloa tagaküljele kantvad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest. Eestis kehtivad koodid 101. Esmasel juhiloal: Algaja juhi tunnusmärgi kasutamine kohustuslik. Suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. 102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal. 103. Üksnes trolli juhtimisõigus. 104. Ratastraktori juhtimise õigus. 105. Mootorratas mootori võimsusega kuni 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg. 106. D-kategooria bussi juhtimine üksnes kohalikel alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel.   (veel …)