5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Postitused

Lisaõppesõit

Lisaõppesõit

Autokool
Lisaõppesõit Autokool JUST DRIVE pakkub STRESSIVABA sõidutunde ka neile kes õpivad autoga sõitma, kuid vajavad täiendavat sõidupraktikat Kui Teil on küll juhiluba, kuid leiate, et kunagi omandatud sõiduoskus vajab abi meeldetuletamisel. Meie õpetajad aitavad uuesti järje peale saada inimestel, kellel on erinevatel põhjustel jäänud pikk vahe sisse auto juhtimisel ning enne liiklusesse sukeldumist soovivad ennast uuesti autoroolis kindlalt tunda. Sõiduõpe nii manuaal- kui automaatkäigukastiga autodega. Lisainfo saamiseks palun julgelt helistada! +3725070557 Infotelefon REGISTREERU
Sõidueksami hindamine MNT

Sõidueksami hindamine MNT

Juhiluba
Sõidueksami hindamine Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse Majandus-ja kommunikatsiooniministri määruse „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 ja 4 toodud nõuetest. https://www.youtube.com/watch?v=8tpSzHXzWfg SÕIDUEKSAMI TEISES JÄRGUS KONTROLLITAVAD OSKUSED JA KÄITUMINE- PDF Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava: 1) käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes; 2) sõidueksami harjutuste sooritamise oskust. Sõidueksamit ei hinnata vigade üldarvu põhjal. Hindamisel annab eksamineerija hinnangu kogu sõidueksamile tervikuna, pöörates erilist tähelepanu sellele, kas eksamineeritav järgib liiklus
Turvavöölõikuri kasutusjuhend

Turvavöölõikuri kasutusjuhend

Liiklusohutus
Turvavöölõikuri kasutusjuhend Autoga sõites kasuta alati nõuetekohaselt kinnitatud turvavööd, mis liiklusõnnetusse sattudes aitab vähendada selle tagajärgede raskust. Kui õnnetus on toimunud ja turvavööd pole võimalik avada, kasuta enda või kannatanu turvavööst vabastamiseks turvavöölõikurit. (veel …)