Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Just Drive OÜ õppekava koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.

Õppekeel: eesti, vene.

Lühendite seletused :

ALGASTME KOOLITUS
KOKKU LÕPPASTME KOOLITUSES 4 KOKKU LÕPPASTME KOOLITUSES 2
Teooriaõpe Sõiduõpe
Õppe- tundi Sõidu- tundide
Moodul 1 10 Moodul 1 3
T 1.1 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest. S 1.1 Juhi tööasend ja turvavarustus. 1
T 1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine. 1 S 1.2. Sõiduki käsitsemine + vahearvestus (S 1.2.v.) 2
T 1.3. Inimene sõidukijuhina 1 S 1.3. Sõit individuaalprogrammi järgi
T 1.4. Liiklus kui süsteem. 5
T 1.5. Ohutu liiklemise põhimõtted. 1
T 1.6. Teiste liiklejatega arvestamine. 1
T 1.7. Sõiduki turvalisus. 1
Moodul 2 10  Moodul 2 13
T 2.1. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites. 2 S 2.1. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel. 3
T 2.2. Sõidujärjekord sõites. 2 S 2.2. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides + vahearvestus (S2.2.v.) 10
T 2.3. Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis. 2 S.2.3.Sõit individuaalprogrammi järgi
T 2.4. Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine. 2
T 2.5. Käitumine liiklusõnnetuse korral. 2
Moodul 3 7 Moodul 3 6
T 3.1. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil. 2 S 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige. 2
T 3.2. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 1 S 3.2. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal. 2
T 3.3. Keskkonda säästev auto kasutamine. 1 S 3.3. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine. 1
T 3.4. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes. 1 S 3.5. Sõit individuaalprogrammi järgi 1
T 3.5. Peatamisteekonna pikkust mojutavad tegurid ja riskide ennetamine 2 S 3.4 (RS) Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine 1
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1 PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1
Kokku 28 Kokku 23
Arvestus 3 Soidukontroll 1
Kokku esmaõppe algastes 31 Kokku esmaõppe algastes 24
Algastme koolituse liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus
Teooriaõpe Sõiduõpe
LT Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3 LS Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. 1
Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1 Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine. 1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga