Tallinn, Tulika 15/17, A-korpus, 218

Autokooli õppekava

Just Drive OÜ õppekava koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.

Teooria- ja sõiduõppe ained ning õppemahud
Õppekeel: eesti, vene.

Autokooli õppekava autokool just drtive

õppekava

 

Teooriaõpe  
Õppeaine Õppetunde
1. Sissejuhatus autokooli kursusesse  
2. Liiklus kui süsteem  
3. Liiklejad  
4. Sõit teel  
5. Lõikumiste läbimine  
6. Peatumine ja parkimine  
7. Eriline liikluskord  
8. Möödasõit ja möödumine  
9. Erilised olukorrad  
10. Liiklusohutus  
11. Inimene sõidukijuhina  
12. Sõiduk  
13. Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine 2
14. Pimeda ajal sõiduki juhtimine 4
TE. Liiklusteooria eksam 30 min
Kokku esmaõppe algastmes vähemalt 28 tundi

Esmaõppe algaste  
Sõiduõpe  
Õppeaine Sõidutunde
1. Juhi tööasend ja turvavarustus 1
2. Sõiduki käsitsemine 2
3. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teel 2
4. Peatumine ja parkimine 4
5. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides 10
6. Sõit asulavälisel teel 2
7. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 2
8. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal 2
9. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine 2
10. Õppesõit individuaalprogrammi järgi  
11. Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine 1
12. Pimeda ajal sõiduki juhtimine 1
SE. Sõidueksam 1
Kokku esmaõppe algastmes vähemalt 30 tundi

Jätkuõpe

Teooriaõpe  
Teema Õppetunde
JÕ. Jätkuõpe Vajaduse korral (õppemaht määratakse individuaalselt)

Sõiduõpe  
Teema Sõidutunde
JÕ. Jätkuõpe 2
Kokku jätkuõppes vähemalt 2

Lõppastme koolitus

Teooriaõpe  
Teema Õppetunde
LT1. Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3
LT2. Libedasõidu riskivältimise praktikum 1
Kokku lõppastme koolituses 4

Sõiduõpe  
Teema Sõidutunde
LS1. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine 1
LS2. Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine 1
Kokku lõppastme koolituses 2