Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Just Drive OÜ on võtnud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ kehtestava õppekava aluseks oma õppekava koostamisel.

Õppekeel: eesti keel, vene keel.

Lühendite seletused :

ALGASTME KOOLITUS
KOKKU LÕPPASTME KOOLITUSES4KOKKU LÕPPASTME KOOLITUSES2
TeooriaõpeSõiduõpe
Õppe- tundiSõidu- tundide
Moodul 110Moodul 13
T 1.1 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.S 1.1 Juhi tööasend ja turvavarustus.1
T 1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.1S 1.2. Sõiduki käsitsemine + vahearvestus (S 1.2.v.)2
T 1.3. Inimene sõidukijuhina1S 1.3. Sõit individuaalprogrammi järgi
T 1.4. Liiklus kui süsteem.5
T 1.5. Ohutu liiklemise põhimõtted.1
T 1.6. Teiste liiklejatega arvestamine.1
T 1.7. Sõiduki turvalisus.1
Moodul 210 Moodul 213
T 2.1. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.2S 2.1. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel.3
T 2.2. Sõidujärjekord sõites.2S 2.2. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides + vahearvestus (S2.2.v.)10
T 2.3. Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis.2S.2.3.Sõit individuaalprogrammi järgi
T 2.4. Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine.2
T 2.5. Käitumine liiklusõnnetuse korral.2
Moodul 37Moodul 36
T 3.1. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.2S 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige.2
T 3.2. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige1S 3.2. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.2
T 3.3. Keskkonda säästev auto kasutamine.1S 3.3. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine.1
T 3.4. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes.1S 3.5. Sõit individuaalprogrammi järgi1
T 3.5. Peatamisteekonna pikkust mojutavad tegurid ja riskide ennetamine2S 3.4 (RS) Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine1
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine1PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine1
Kokku28Kokku23
Arvestus3Soidukontroll1
Kokku esmaõppe algastes31Kokku esmaõppe algastes24
Algastme koolituse liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
LT Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes3LS Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.1
Libedasõidu riskivältimise praktikum.1Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga