Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Alates 3. juunist võtab Maanteeamet kasutusele uued teooriaeksami küsimused. Kodulehel, www.mnt.ee  olev info on selleks ajaks muudetud ja ajakohastatud. Liiklusteooriaeksami  proovikeskkond (https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/liiklusteooria-proovieksam)  suletakse, sest see ei vasta alates 3.06 enam kehtivale korrale ja asendatakse kuni uue võimaliku lahenduse saabumiseni print screenidega. Riiklik teooriaeksam ei lähe lihtsamaks.     Proovida eksamiküsimused saab: www.auto.geenius.ee

Liikluskindlustuse seadus 2019 Käesoleva seadusega reguleeritakse sõidukiga kahju tekitamisest tuleneva tsiviilvastutuse kohustuslikku kindlustust (edaspidi kohustuslik liikluskindlustus), kindlustamata sõidukile rakenduvat sundkindlustust (edaspidi automaatne liikluskindlustus) ja vastutust kindlustamata sõiduki juhtimise eest. Kohustuslikule liikluskindlustusele kohaldatakse võlaõigusseaduse ja automaatsele liikluskindlustusele haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. (1) Kindlustuskohustus käesoleva seaduse tähenduses on kohustus sõlmida kohustusliku liikluskindlustuse leping (edaspidi leping) […]

Ülevaatusele esitatavad sõidukid Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse: sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid) veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid) bussid (M2, M3 kategooria sõidukid) haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid) mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid) traktorid, liikurmasinad ja nende haagised

Seaduse reguleerimisala Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019  (1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, tee omaniku kohustused ja teede rahastamise, teekasutustasu tasumise tingimused ja määrad,

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Liiklusmarkide ja tahenduste muudatused 2018 Riigiteataja võrdlus vorm. Või PDF faili Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.09.2018 Avaldamismärge: RT I, 06.02.2018, 7 Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel. peatükkÜldsäte […]

Kõige olulisemad seadusega kaasnevad muudatused. 1.oktoobril 2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus. Kõige olulisem seadusega kaasnev muudatus, oma kindlustusandja hüvitamine, jõustus 1. jaanuaril 2015. Anname ülevaate olulisematest muudatustest, mis kõige rohkem autojuhte võiks puudutada. Oma kindlustusandja hüvitamine Kui varem tuli liiklusõnnetuses kannatada saanud poolel pöörduda süüdlase kindlustusseltsi, siis alates uuest aastast saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. On […]

Redaktsiooni jõustumise kp: 02.07.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2018 Avaldamismärge: RT I, 22.06.2018, 10 Liiklusseadus1 Vastu võetud 17.06.2010 RT I 2010, 44, 261 jõustumine 01.07.2011 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED 1. jaguÜldsätted § 1.  Seaduse reguleerimisala  (1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, tee omaniku kohustused ja teede rahastamise, teekasutustasu tasumise […]

13.02.2011 ÕPPEMATERJAL Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 1. peatükk ÜLDSÄTE § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 3. peatükk TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED 1. jagu Üldsätted § 22. Teemärgiste kasutamine (1) Teemärgistega kehtestatakse liikluskord, mis aitab liikluses orienteeruda ja rõhutab esinevaid […]