Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Seaduse reguleerimisala

Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019

 (1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, tee omaniku kohustused ja teede rahastamise, teekasutustasu tasumise tingimused ja määrad,

mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest.

 

Liiklusseadus 2019PDF

 

allikas – RIIGITEATAJA