Tallinn, Tulika 15/17, A-korpus, 218

Autokooli õppematerjalid

Väljaanne on heaks abiliseks autokoolides õppijatele liiklusteooria eksamiks valmistumisel. Liiklusülesannete koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava.
Ülesannete lahendajale annab kogumik enne riikliku eksamit võimaluse kontrollida oma liiklusalaste teadmiste taset ja saada eneskindlust.
Igale küsimusele on üks õige vastus.

Liiklustestid
liiklustestid naiteleht1
liiklustestid naiteleht2

Esikaan L 2019 II 600x857 1
Liiklus l n idisleht 1
Liklus l n idisleht 2 e1665917321942