Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Подлежащие техосмотру транспортные средства:

Транспортные средства, которые должны быть подвергнуты регулярному техосмотру:

 • Легковой автомобиль  и малотоннажный грузовой автомобиль (M1, N1)
 • Грузовой автомобиль (N2, N3)
 • Автобус (M2, M3)
 • Прицеп (O1, O2, O3, O4)
 • Мотоцикл (L3e, L4e, L5e, L7e)
 • тракторов, мобильная техника и прицепы

Периодической проверке не обязаны регулярно представлять:

 • Мопед (L1e, L2e)
 • Лёгкие четырёх колёсные (L6e)
 • Вездеходы (ATV), Моторные сани (MS1, MS2)
 • Сельско-хозяйственная техника (с пометкой в регистрационном свидетельстве “PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN”)

 

tehnoülevaatuse ajad

Alates 1. septembrist  ei panda sõiduki registreerimistunnistusele ülevaataja pitserit ega korduvülevaatusi. Kui varasemalt kinnitati ülevaatuse läbimist sõiduki registreerimistunnistusel tehnoülevaataja pitseriga, siis nüüdsest piisab sissekande kinnitamiseks ülevaataja allkirjast. Jätkuvalt kantakse registreerimistunnistusele järgmise ülevaatuse kuu ning aasta. Lisaks ei märgita enam registreerimistunnitusele korduvat ülevaatust, mis võimaldab sõiduki omanikul ühte ja sama dokumenti pikemalt kasutada. Tehniliselt mittekorras sõidukile väljastatakse nagu varasemaltki kontrollkaart, kus on ära märgitud avastatud puudused ja otsus, kas omanikul tuleb esitada sõiduk korduvülevaatusele või tunnistatakse sõiduk omal jõul sõitmiseks kõlbmatuks. Eelpool mainitud muudatusi reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 77 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord».

Техосмотр автомобилей в Таллинне

Когда приезжать на техосмотр?

КатегорияПосле первой регистрацииИспользовано менее 10 летИспользовано более 10 лет
Мотоцикл
L3e, L4e, L5e ja L7e*
По истечении 36 месяцевПо истечении 24 месяцев с последнего техосмотраПо истечении 12 месяцев с последнего техосмотра
Легковой автомобиль
M1*
По истечении 36 месяцев в течении следующих 12 месяцевРаз в течении 24 месяцевРаз в течении 12 месяцев
Малотоннажный грузовой автомобиль - < 3500 кг
N1*
По истечении 12 месяцев в течении 12 следующих месяцевРаз в течении 24 месяцевРаз в течении 12 месяцев

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus: http://www.eraa.ee/?op=body&id=1314 Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides. Väljavõte: „…kui sõidukiga plaanitakse sõita Albaaniasse, Bulgaariasse, Hollandisse, Moldovasse, Rumeeniasse, Soome, Ukrainasse, Ungarisse, Valgevenesse võiVenemaale, siis peab sõidukis olema kindlasti ka ülevaatusepunkti poolt väljastatud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Sõiduauto ja kaubiku ülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimismärgi viimase numbri alusel alljärgnevalt:

 • 1 – detsember-märts
 • 2 – jaanuar-aprill
 • 3 – veebruar-mai
 • 4 – märts-juuni
 • 5 – aprill-juuli
 • 6 – mai-august
 • 7 – juuni-september
 • 8 – juuli-oktoober
 • 9 – august-november
 • 0 – september-detsember

 

Enne ülevaatust kontrollige palun samuti, kas sõidukis on olemas:

 • töökorras ja kehtiva kasutusajaga tulekustuti
 • sõidu- ja pakiautodele ettenähtud autoapteek
 • ohukolmnurk ja rehvivahetuseks teel ettenähtud tõkiskingad
 • kas kõik tuled põlevad , kas rehvid pole kulunud liiga siledaks.

 

Ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa
 • isikut tõendav dokument

 

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
 • ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus
 • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele