Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Alates 3. juunist võtab Maanteeamet kasutusele uued teooriaeksami küsimused. Kodulehel, www.mnt.ee  olev info on selleks ajaks muudetud ja ajakohastatud. Liiklusteooriaeksami  proovikeskkond (https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/liiklusteooria-proovieksam)  suletakse, sest see ei vasta alates 3.06 enam kehtivale korrale ja asendatakse kuni uue võimaliku lahenduse saabumiseni print screenidega. Riiklik teooriaeksam ei lähe lihtsamaks.     Proovida eksamiküsimused saab: www.auto.geenius.ee

Mootorsõidukijuhi juhendaja Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat. Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

Sõidueksami hindamine Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse Majandus-ja kommunikatsiooniministri määruse „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 ja 4 toodud nõuetest.

M1-kategooria sõiduki määramine 100% töösõitudeks e-teeninduses – saab teha sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Logige sisse, valige õige roll, vajutage avalehel “Toimingud sõidukitega”, otsige üles vajalik sõiduauto ja avage detailvaade. Valige “Töösõitudeks määramine”, lisage soovitud alguskuupäev ja kinnitage. Ainult töösõitudeks määratud sõidukiga erasõitude lubamiseks valige “Erasõitude lubamine”.

Riigilõivud Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit).

Juhtimisõiguse andmine Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht “Liiklusseaduse“ tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et […]

Juhiloa tagaküljele kantvad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest. Eestis kehtivad koodid 101. Esmasel juhiloal: Algaja juhi tunnusmärgi kasutamine kohustuslik. Suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. 102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal. 103. Üksnes trolli juhtimisõigus. 104. Ratastraktori juhtimise õigus. 105. Mootorratas mootori võimsusega kuni 25 kW või erivõimsusega kuni 0,16 kW/kg. […]