Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

Mootorsõidukijuhi juhendaja Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat. Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

Sõidueksami hindamine Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse Majandus-ja kommunikatsiooniministri määruse „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ lisas 3 ja 4 toodud nõuetest.

JUHI KOOLITUS EUROOPAS Maanteeamet 21. oktoober 2015 Juhi ettevalmistamisest Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, Hollandis, Rootsis ja Soomes Ühised jooned koolituses … … Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia näitel: •juhikandidaadi õppeperiood on läinud pikemaks ja kestab ühest aastast kuni kolme aastani

Lisaõppesõit Autokool JUST DRIVE pakkub STRESSIVABA sõidutunde ka neile kes õpivad autoga sõitma, kuid vajavad täiendavat sõidupraktikat Kui Teil on küll juhiluba, kuid leiate, et kunagi omandatud sõiduoskus vajab abi meeldetuletamisel.

Turvavöölõikuri kasutusjuhend Autoga sõites kasuta alati nõuetekohaselt kinnitatud turvavööd, mis liiklusõnnetusse sattudes aitab vähendada selle tagajärgede raskust. Kui õnnetus on toimunud ja turvavööd pole võimalik avada, kasuta enda või kannatanu turvavööst vabastamiseks turvavöölõikurit.