Tallinn, Tulika 15/17, A-korpus, 218

Testi oma liiklusteadmisi

Tegemist on uut tüüpi küsimustega, kus on ainult üks õige vastus. Tegemist ei ole täpselt selliste küsimustega, mis nüüd eksamis hakkavad olema!

Autor: Reedik Niilus, Aasta: 2020, Kirjastus: Jeppe Auto OÜ, Lehekülgi: 84, Mõõtmed:297 x 210. Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT

Autor: Reedik Niilus, Aasta: 2020, Kirjastus: Jeppe Auto OÜ, Lehekülgi: 84, Mõõtmed:297 x 210. Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT

Autor: Reedik Niilus, Aasta: 2020, Kirjastus: Jeppe Auto OÜ, Lehekülgi: 84, Mõõtmed:297 x 210. Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT

Tulen teisest autokoolist

Kui te mingil põhjusel ei saanud oma autokoolis õpinguid jätkata. Võtke meiega julgelt ühendust.

Kui oled noorem
kui 18

Kui te mingil põhjusel ei saanud oma autokoolis õpinguid jätkata. Võtke meiega julgelt ühendust.

Mootorsõidukijuhi juhendaja

Kui juhendatav on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

Kogu vajalik info autokooli õpilastele

Kui pärast infotundi ei mäleta, mida teha tuleb, siis pole see probleem! Lihtsalt järgige neid juhiseid või helistage numbril 5070557

Õigusaktid

Teooria- ja sõidueksam võib vastu võtta ARK büroo juhataja ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja ...

Eksami määrus

Ministri määruste muutmine seoses sõidukijuhi ja sõidukijuhi õpetaja ettevalmistamise nõuete muutmisega

Liiklusseadus

Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutu.......

Liikluskindlustuse seadus

Käesoleva seadusega reguleeritakse sõidukiga kahju tekitamisest tuleneva tsiviilvastutuse kohustuslikku kindlustust

Sõidueksami läbiviimise kord

EESMÄRK: Kirjeldada sõidueksami nõuetekohase läbiviimise ja hindamise protsessi Transpordiameti teenindusbüroodes (edaspidi büroo) ning Transpordiameti määratud asukohtades.

Sõidueksami harjutused

Mitu sõidutundi
on vaja?

Iga õpetaja teab, et vastavalt teie vanusele muutub teie õppimisvõime ja õppeprotsess muutub pikemaks. Õppimisvõime võib sõltuvalt vanusest varieeruda. Vanusega võivad kaasneda mõned füsioloogilised ja psühholoogilised muutused, mis võivad mõjutada õppimisvõimet.
Калькулятор возраста

Tulemused:

 

Teooriaeksami küsimustele vastamise piiraeg on:

Tabel 2. Teooriaeksami küsimustele vastamise piiraeg

Teooriaeksami sooritamise eesmärk Vastamise piiraeg minutites
Piiratud õigusega juhiloa taotlemine 30
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine 30
Juhtimisõiguse taastamine 30
Muudel seadusega määratud juhtudel 30
Juhtimisõiguse taotlemine järgmistele mootorsõidukite kategooriatele: Vastamise piiraeg minutites
AM 30
А, A2.A1 30
B, Bl 30
B+Cl 35
C,C1 35
D, Dl 40
BE-, CE-, DE-, ClE-ja   D1E 30

Õigete vastuste arv on:

Tabel 3. Teooriaeksami küsimuste üldarv, liiklusohutust puudutavate küsimuste arv ning eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv:

Eksami eesmärk Küsimuste üldarv Liiklusohutus
Piiratud juhtimisõiguse taotlemine 40 10
Piiratud juhtimisõigusega isiku poolt juhtimisõiguse taotlemine 40 10
Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine 40 10
Juhtimisõiguse taastamine 40 10
Muudel liiklusseaduses sätestatud juhtudel 40 10
Juhtimisõiguse taotemine  järgmistele mootorsõidukite kategooriatele:
AM 30 7
А. A2, Al 40 10
B.B1 40 10
B+Cl 45 12
C,C1 45 12
D. Dl 50 12
BE 30 5
CE.C1E 30 5
DE.D1E 30 5
Kuni 30 küsimuse puhul lubatud teha kuni 4 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga. Rohkem kui 30 küsimuse puhul on lubatud teha kuni 5 viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha 1 viga.