Autokool JUST DRIVE

STRESSIVABA autokool Tallinnas

SÕIDUEKSAMI ESIMESES JÄRGUS EKSAMINEERITAVALE ESITATAVAD NÕUDED JA TEMA TEGEVUSE HINDAMINE

Majandus- ja taristuministri määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele1“ § 10 Sõidueksami üldnõuded. Sama paragrahv lg 13 ütleb, et sõidueksami kestus liikluses peab vastama määruse lisas 6 toodule. Nimetatud aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.

Continue Reading